Български | English

УСЛУГИ

 
 

ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ

. Изготвяне на всички видове договори

. Правна помощ по предстоящи, текущи и сключени сделки

. Становища по възникнали правни проблеми

. Справки и мнения по действащото гражданско и
търговско законодателство

. Правна защита и процесуално представителство
по граждански и търговски спорове

. Други консултации