Български | English

УСЛУГИ

 
  ЦЕНИ
Стойността на услугите се определя в зависимост от обема,
фактическата и правна сложност на работата и времето за изпълнение,
а също и според вида на договора - годишен (за абонаментно обслужване)
или еднократен (за конкретно възложена задача).