Български | English

УСЛУГИ

 
 

СПЕЦИАЛИСТИ

Консултантската ни къща разполага с високо квалифицирани кадри
с дългогодишен опит в областта на финансовото право, в частност -
данъчните закони и подзаконовите нормативни актове, свързани
с тяхното приложение. Повечето от тях са експерти с дългогодишна
практика в системата на Министерство на финансите.
В консултантската ни къща работят също така млади и амбициозни
специалисти с юридическо и икономическо образование.