Български | English

УСЛУГИ

 
 

ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

. Правни и счетоводни консултации по преки данъци и ДДС
. Оптимизиране на вземания
. Данъчно-финансови консултации по данъчно-правни проблеми
. Становища във връзка с данъчните и митническите тежести при
осъществяване на сделки от търговски дружества и оптимизиране
на правата и задълженията по сделките съобразно действащото
данъчно законодателство
. Изготвяне на предварителни правни и финансово-икономически
анализи за състоянието на клиента с оглед неутрализиране на
евентуални негативни възможности