Български | English

Консултантска къща “Марцолов и СИЕ” е една от водещите български консултантски къщи на местния пазар на
услуги от данъчно-правно и счетоводно естество. Дейността ни е професионално ориентирана и разполагаме
с богат опит в областта на административното и финансовото право. Наред с това предлагаме и услуги в сферата
на частно-правните отрасли на правната система в Република България.

http://lex.bg
http://sac.government.bg
http://taxadmin.minfin.bg
http://vcourts.org

››
››
››
››
››
   Полезни връзки